زبان مورد نظر را انتخاب کنید

حوزه فعالیت

همرسانی
​​​​​​​شرکت های فناور پایه

همرسانی و بروکری (Broker) فناوری که طی آن دو طرف عرضه و تقاضای فناوری، توسط عامل همرسانی به یکدیگر متصل می شوند و یکی از مزیت های رقابتی و ویژه زنیترون است. 

برگزاری رویداد و 
نمایشگاه تبادل فناوری

شرکت زنیترون برگزار کننده رویدادهای تبادل فناوری، نمایشگاه‌ها و پاویون‌ها به منظور توسعه بازار شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها داخلی و خارجی است. 

آموزش 
و توانمند سازی

شرکت زنیترون همواره سعی بر ارائه تجارب حرفه‌ای و دانش فنی خبرگان، آموزش، توانمندسازی، جهت‌دهی، ایده سازی و حمایت از طرح های نوآورانه به متقضاییان و ایجاد ارتباط موثر بین این شرکت ها با بازار خارجی است. 

پذیرش
​​​​​​​هیات های تجاری فناور

ارتباطات بین‌المللی یکی از الزمات اولیه در فرآیند بین‌المللی شدن شرکت‌ها و صادرات محصولات و خدمات می‌باشد. حضور در هیات‌های تجاری بین‌المللی همواره از طرف دولت‌ها مورد حمایت قرار گرفته .... 

شرکت‌مدیریت صنعت نام آوران با نام تجاری زنیترون مجموعه‌ای خلاق و توانمند است که با بهره گیری از مجموعه های توانمند در راستای ترویج اقتصاد دانش بنیان و تسهیل فرآیند تجاری‌ شدن شرکت های فناورپایه در بازارهای جهانی ایجاد شده است. در زنیترون به دنبال تحقق اهداف زیر هستیم: 

    توانمندسازی و مشاوره در جهت توسعه صادرات شرکت های فناورپایه

​​​​​​    تمرکز بر بازارهای فناوری بین المللی به ویژه در عرصه کشورهای خاورمیانه و منا

​​​​​​    برگزاری رویدادها و نمایشگاه های تبادل فناوری

​​​​​​    به هم رسانی و توسعه بازار بین المللی شرکت های دانش بنیان

​​​​​​پذیرش هیات های تجاری فناورپایه از کشورهای منطقه برای بازدید از توانمندهای دانش بنیان و فناورمحور کشور

حامیان