زبان مورد نظر را انتخاب کنید

زنیترون به عنوان کارگزار رسمی ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان (عمران و ساختمان) جهت حضور شرکت های دانش بنیان ایرانی در نمایشگاه صنعت ساختمان (روس بیلد 2024)_ویدیو