زبان مورد نظر را انتخاب کنید

نمایشگاه صنعت ساختمان ازبکستان (UzBuild)

نمایشگاه صنعت ساختمان ازبکستان (UzBuild) از ۰۸ الی ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ در شهر تاشکند کشور ازبکستان برگزار می گردد. نمایشگاه صنعت ساختمان ازبکستان (UzBuild) رویداد اصلی سال در حوزه صنعت ساختمان در ازبکستان است. این نمایشگاه از نظر بزرگی، ترکیب، و خاستگاه جغرافیایی غرفه داران، تعداد برندهای ارائه شده در نمایشگاه و پروفایل بازدیدکنندگان در ازبکستان بی نظیر است. تمام محصولات و خدمات نوآورانه ارائه شده در نمایشگاه صنعت ساختمان ازبکستان، در تمام سال معیاری در اجرای پروژه های ساختمان سازی می شوند. این نمایشگاه توجه تعداد زیادی بازدیدکننده را به خود جلب می کند و بازدیدکنندگان برای کسب اطلاع در مورد جدیدترین محصولات و خدمات حوزه کاری خود، از این رویداد استفاده می کنند. هدف نمایشگاه صنعت ساختمان ازبکستان ترغیب بازدیدکنندگان، به ویژه بازدیدکنندگان خارجی، به سرمایه گذاری در صنعت ساختمان ازبکستان است.