زبان مورد نظر را انتخاب کنید

نشست آشنایی با نیازمندی‌های ساخت و تولید ایرانی

نشست توجیهی کارگزاران مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری در تاریخ سه شنبه 28 شهریورماه 1402 ساعت 9 تا 11 برگزار می شود. این نشست با هدف شناخت هرچه پربارتر نمایشگاه تستا و در محل مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری برگزار می شود.

نشست توجیهی کارگزاران مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری در تاریخ سه شنبه 28 شهریورماه 1402 ساعت 9 تا 11 برگزار می شود. این نشست با هدف شناخت هرچه پربارتر نمایشگاه تستا و در محل مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری برگزار می شود.

نمایشگاه تقاضای ساخت و تولید ایرانی (تستا)

بی اطلاعی یا کم اطلاعی از نیاز بازار داخلی یکی از موانع اصلی عدم رونق تولید داخلی است. این عدم آگاهی از یک سو سبب تولید محصولاتی بدون تقاضا در بازار می شود و از سوی دیگر سردرگمی مصرف کنندگان در بازار را به همراه دارد. وجه دوم این موضوع، تولید کنندگان را به سوی واردات قطعات و مواد اولیه از خارج کشور سوق می دهد در حالیکه توان ساخت یا تولید بسیاری از این محصولات در داخل کشور وجود دارد. برقراری ارتباط میان دو سمت عرضه و تقاضا، می‌تواند بخشی از مشکلات تولیدکنندگان داخلی را رفع نماید.

از این رو با هماهنگی های صورت گرفته نمایشگاه های ارائه نیازمندی های تولید داخل ایجاد و پیگیری می شود. این نمایشگاه ها بر خلاف نمایشگاه های عادی بر تقاضا به جای عرضه متمرکز هستند و در دنیا با نام نمایشگاه های معکوس شناخته می شوند. تمام سازمان ها، شرکت های متقاضی تجهیزات، قطعات، مواد و سیستم ها، در نمایشگاه تستا حاضر می شوند و نیازمندی های خود را شرح می دهند. عموما بازدیدکنندگان که دارای توانمندی های فناورانه هستند، با بازدید از این نمایشگاه با متقاضیان وارد مذاکره می شوند.

برگزاری چنین نمایشگاه هایی راه حل خوبی برای رفع مشکلات مربوط به عدم امکان تامین نیازمندی های کشور از خارج در شرایط تحریم است.